Kampioenschap van België

BELGIAN CONFEDERATION OF SEA ANGLERS

B.C.S.A. – BOAT ANGLING VZW

Ondernemingsnummer: 883.812.431

Maatschappelijke zetel: Blaasveldstraat 17, B- 2811 Leest

Secretariaat:

Bankgegevens: B.C.S.A.- Boat Angling vzw

IBAN code: BE33 2300 6241 2446 – BIC: GEBABEBB

Olen, 29 augustus 2022

Aan alle clubs aangesloten bij het V.V.B.Z. vzw en F.F.B.P.M. asbl:

Betreft: Kampioenschap van België 2022 – NIEUWPOORT

Geacht Bestuur, Beste Zeehengelsporters,

Als bestuur BCSA-BA hebben wij naar een nieuw datum voor het KvB gezocht. Het kvB 2022 voor senioren en jeugd gaat door vanuit Nieuwpoort (daar er onvoldoende boten ter beschikking zijn in Oostende en er moeilijkheden zijn met het laten overkomen van boten uit andere havens) op zondag 9 oktober 2022.Tevens gaat het kampioenschap van België voor junioren en beloften  gelijktijdig vanuit dezelfde haven door. Hopelijk krijgen wij dan ook meer jeugd die deel willen nemen. Daar het kampioenschap van België individueel is mag ieder aangesloten lid deelnemen, dus er is geen deelnamebeperking per club. De deelnemers dienen wel de club waarvoor ze vissen als moederclub te hebben.

De inschrijvingen dienen echter wel via de clubs te gebeuren.  

Boottrekking:

 – Bijeenkomst en trekking van de boten gaan door in de Sterre te Lombardsijde. Een door jullie aangeduide clubverantwoordelijke dient tussen 07:00 uur en 07:15 uur de wedstrijdleiding hun aanwezigheid (en hun eventuele afwezigen) te melden. Gelieve tijdig ter plaatse te zijn want om precies 07:15 uur wordt er aangevangen met de trekking van de boten. De wedstrijdkaarten worden onmiddellijk na de individuele trekking ingevuld en aan de deelnemers overhandigd.

– Nadat de bootbezetting bekend is wordt onder hen een bootcommissaris aangeduid door de wedstrijdcommissie BCSA-BA vzw.

– Na de startplaats aan boord wordt er daarna nog 2 x van plaats gewisseld, dus 3 gelijke periodes.

Alle deelnemers nemen deel aan de trekking. Indien men niet akkoord is met de boot die men getrokken heeft wordt er niet hertrokken. Men neemt plaats op die boot of niet. Dat beslist men zelf. Men krijgt geen terugbetaling indien men niet inscheept.

– Schippers kunnen niet op hun eigen boot het kampioenschap van België vissen. Zij dienen op een andere boot plaats te nemen. Zij nemen dus deel aan de trekking.

– Schippers die niet mee vissen voor de wedstrijd, zullen deze dagen niet mogen meevissen.

– De reglementen van B.C.S.A.- Boat Angling vzw worden toegepast.

Inschrijvingen:

Inschrijven moet voor 2 oktober 2022 gebeuren naar onze B.C.S.A.-B.A. vzw sportbestuurder Theo Verkennis Anjerstraat 3 te 2250 Olen. G.S.M. 0478/26.98.83. email: ts_verkennis@yahoo.co.uk .( let op het onderliggend streepje na ts).

Betalingen:

Betalingen dienen gelijktijdig te gebeuren met jullie inschrijving op onze rekening: BE33 2300 6241 2446, B.C.S.A. – BOAT ANGLING, Blaasveldstraat 17 te 2811 Leest. Niet vooraf betaalde inschrijvingen kunnen als nietig aanzien worden. De prijs per deelnemer bedraagt 65,00 €.

Belangrijk: Indien er verder dan 10 mijl uitgevaren wordt, zal de totale meerkosten van 25,00 € per boot met 5 opvarenden en 30 € per boot met 6 opvarenden, gedeeld worden door het totaal aantal deelnemers. Deze gemiddelde meerkosten zullen afgerekend worden voor of na de wedstrijd. Maar er zal hoogstwaarschijnlijk binnen de 10 mijl zone gevist worden rond die tijd van het jaar. Terugbetalingen bij afzeggingen: Wij gaan ervan uit dat bij het inschrijven iedereen weet heeft van de vooraf bepaalde data waarop de wedstrijd kan plaatsvinden.  Bij afzegging tot de week voordien wordt het reeds gestorte bedrag terugbetaald, daar dit een nieuwe datum betreft. Bij afzegging in de lopende week van de wedstrijd geldt dezelfde regeling, maar met dien verstande dat de boten volledig bezet blijven, dus dat er door ons voor geen lege bootplaatsen dienen betaald te worden. Indien dit toch het geval zou zijn wordt er gedeeltelijk en zelfs helemaal niets terugbetaald. (al naargelang de impact van de plotse afzegging op de bootbezetting). Indien iemand niet komt opdagen op de dag van het KVB 2022 zelf wordt er niets terugbetaald. De prijsuitreiking zal plaatsvinden in Café De Sterre te Lombardsijde omstreeks 18u00.

De eerste geïnteresseerden uit de uitslag komen in aanmerking om deel te nemen aan de selectiereeksen voor het WK 2023. Zij sluiten aan bij de nog overgebleven geïnteresseerde internationalen van de selecties in 2019. De vraag zal tijdens de prijsuitreiking gesteld worden. Indien men hierop niet aanwezig is, gaan wij ervan uit dat men hiervoor geen interesse heeft en zullen de volgenden in de uitslag gevraagd worden.

Heel veel succes toegewenst aan jullie leden-deelnemers.

Met vriendelijke en sportieve groeten,

Namens het bestuur BCSA-BA

Theo Verkennis

Sportbestuurder bcsa-ba vzw

Een reactie achterlaten

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.